สภาพร่างกายของคนวัยทำงานในทุกวันนี้นั้นก็จะต้องมีการแบกภาระที่หนักหนาเป็นอย่างมากเลย โดยการทำงานภายในบ้านและนอกบ้านนั้น