ไวรัสโคโรน่าทุกคนทั่วโลกกำลังที่จะต้องรับมือและหาวิธีการป้องกันอย่างเต็มที่มากที่สุด เพราเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้แล้ว วิธีการป้องกันรับมือกับไวรัสโคโรน่า