เสริมสร้างร่างกายสูงวัยให้แข็งแรงด้วย 3 อ.

สูงวัยด้วย3อ.

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุมากที่สุดในอาเซียนด้วยและกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ เพราะประชากรในประเทศไทยทุกวันนี้ก็มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากขึ้นถึงร้อยละ 14 ประชากรในประเทศก็เกิดน้อยลง ก็เลยไม่แปลกหรอกนะครับที่ประชากรก็จะมีอายุที่มากขึ้นทุกวัน เลยทำให้หลายๆ คนมีการคาดเดากันไว้ว่าภายในอีก 20 ปีข้างหน้านี้ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอดจะมีผู้สูงอายุที่เยอะเป็นอย่างมาก

เตรียมความพร้อมที่จะรับมือด้วยหลัก 3 อ.

สูงวัยด้วย3อ. 01

1.อาหารดี

ผู้สูงอายุจะต้องมีการเลือกรับประทานอาหารที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้ได้มากที่สุด โดยจะต้องเน้นไปที่อาหาร นึ่ง ต้ม ตุ๋น เพื่อที่จะได้ลดไขมัน กินผักและผลไม้ให้มากๆ เพราะอาหารเหล่านี้ก็จะช่วยในการขับถ่ายและทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงได้ นอกจากนี้การดื่มน้ำบ่อยๆ วันละประมาณ 6-8 แก้วจะช่วยทำให้ร่างกายสามารถที่จะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะการดื่มน้ำมันสำคัญมาก

สูงวัยด้วย3อ. 02

2.ออกกำลังกาย

เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายก็จะมีความเสื่อมลงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุสำคัญเป็นอย่างมาก โดยหลักๆ อาจจะควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อปรับเปลี่ยนท่าในทุกๆ 1 ชั่วโมง อาจจะมีการวิ่ง การเดินเร็ว ปั่นจักรยาน เพื่อให้ร่างกายรู้สึกดี ได้เหงื่อนิดหน่อย ในแต่ละครั้งก็ควรที่จะทำอย่างน้อยๆ 30 นาทีต่อครั้งประมาณ 3 วันต่อสัปดาห์ด้วยกัน

สูงวัยด้วย3อ. 03

3.อารมรณ์ดี

การสร้างอารมณ์ให้ดีอยู่ตลอดจะทำให้ร่างกายมีความสุขได้เหมือนกัน ควรที่จะต้องหัวเราะบ่อยๆ เพราะการหัวเราะจะสร้างสารเอ็นดอร์ฟินที่ทำให้มีความสุข ทำให้ลดความเครียดได้เยอะเป็นอย่างมาก รวมถึงการทำสมาธิ ทำจิตใจให้สงบและร่มเย็น เวลาที่เครียดมากๆ มันก็จะช่วยผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี

เมื่อเรารู้ตัวเองว่ากำลังเข้าสู่ในวัยผู้สูงอายุ ควรที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ เพื่อให้วัยสูงอายุของสามารถที่จะดำรงชีวิตไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ การดูแลตัวเองให้ดี มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากดังนั้น 3 อ.ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ ถ้านำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน มันก็จะสามารถที่จะช่วยพัฒนาชีวิตให้ดีและมีความสุขได้เช่นกัน