หยุดเผาป่าเท่ากับหยุดฝุ่นพิษ PM2.5

“ทุกวันนี้สภาพอากาศในประเทศไทยของเราก็ล้วนแต่เป็นสภาพอากาศที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไร เนื่องจากในทุกวันนี้ผู้คนตามท้องถิ่นนั้นก็มักที่จะชอบเผาขยะ เผาป่ากัน”

โดยเฉพาะตอนบนของประเทศได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง และอื่นๆ อีกมากมายหลากจังหวัด ก็จะชอบทำผิดแบบนี้อยู่บ่อยๆ ส่งผลให้สภาพอากาศนั้นก็มักจะเต็มไปด้วยฝุ่นพิษ PM2.5 กันแทบทุกปี ซึ่งแน่นอนการที่มีสภาพอากาศเป็นลักษณะดังกล่าวนั้นก็ทำให้ตอนบนของประเทศก็ได้ติดอันดับขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของโลกที่ขึ้นชื่อว่าคุณภาพอากาศนั้นก็ไม่ค่อยดีนั่นเอง

ฉะนั้นแล้วการที่ชาวบ้านหยุดกันเผาป่า เผาขยะนั้น เท่ากับเป็นการหยุดฝุ่นพิษ PM2.5 ได้อย่างแน่นอน ซึ่งก็ได้มีหลายๆ หน่วยงานค่อยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กันอยู่ตลอด เพราะการเผาป่านั้นนอกจากจะเป็นการทำลายป่าของประเทศแล้ว ก็ยังส่งผลทำให้คุณภาพของอากาศไม่ดีอีกด้วย

การเผาป่านั้นก็ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย

การเผาป่านั้นก็ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับ ทำให้ทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ นั้นก็ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อที่จะได้ลดการหยุดเผาทำลายป่าเพราะการทำลายป่านั้นก็ย่อมที่จะส่งผลเสียทำให้คุณภาพของอากาศนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไรซึ่งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานั้นก็ได้ออกมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นั้นหยุดเผาป่า เผาขยะกัน

เพราะถ้ามันเกิดมีการเผาขึ้นมาเมื่อไรนั้นก็ย่อมจะทำให้เกิดไฟป่าได้ตลอดเวลานั่นเอง นอกจากนี้ การป้องกันไฟป่าให้ได้ผลที่ดีที่สุด ทางประชาชนในพื้นที่ก็ควรที่จะต้องให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐด้วยไม่เช่นนั้นไม่ว่าจะประชาสัมพันธ์ไปเท่าไร ก็ไม่ได้มีความหมายเลย

ผลเสียของการเผาป่า

เราก็ลองสังเกตกันดูนะครับสถานการณ์ในตอนนี้ของทางจังหวัดเชียงใหม่ก็กำลังได้รับผลกระทบกันอย่างมากเลย ทำให้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศหรือที่เรารู้จักกันในนาม PM2.5 นั้นก็ได้ส่งผลเสียทำให้ผู้คนที่ได้อาศัยอยู่นั้นได้รับผลกระทบที่เยอะมาก ส่งผลทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้นก็ไม่ดีเท่าที่ควร เผื่อเป็นการลดปัญหาให้ได้ผลได้ดีมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทั้งประชาชน ภาครัฐ อุตสาหกรรม ก็จะต้องให้ความร่วมมือกันด้วยเพื่อที่สภาพอากาศในบ้านเราจะได้กลับมาสดใสกันอีกครั้ง

เพราะในตอนนี้คุณภาพอากาศในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนั้นก็ถือได้ว่าแย่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ ดังนั้นถ้าเราไม่ทำให้คุณดีภาพของอากาศกลับมาดีได้นั้นมันก็จะส่งผลเสียระยะยาวให้กับจังหวัดก็ได้เช่นกัน ฉะนั้นแล้วในการเผาผ่าเพื่อทำเป็นไร่เลื่อนลอย หรือการกำจัดเศษวัชพืชเพื่อที่จะเตรียมพื้นที่เพราะปลูกนั้น หรือจะเผาอะไรก็ตามแต่ แน่นอนมันก็จะเป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองที่ไม่ดีเลยส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากทำให้การหายใจของเราก็มีความลำบากมากยิ่งขึ้น

ยังส่งผลกระทบทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ก็ได้รับผลกระทบครั้งนี้ไปด้วย ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในเรื่องของสุขภาพ เช่น ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ และอื่นๆ อีกมากมาย ซะนั้นทางกระทรวงและกรมป่าไม้นั้นก็ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าอีกครั้ง เพราะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามันก็จะส่งผลเสียระยะยาวทำให้เป็นอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีทางด้านภาคเอกชนที่คอยสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือในการดับเพลิงนั้นทำให้เจ้าหน้าที่ทางภาครัฐสามารถที่จะดับไฟกันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เอาเป็นว่าในตอนนี้เราก็จะต้องหาวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้คุณภาพของอากาศทางตอนบนของประเทศนั้นกลับมามีทัศนียภาพให้สวยให้เหมือนเดิมให้ได้ ยิ่งจะใกล้เข้าช่วงสงกรานแล้วนั้น ก็มีความจำเป็นมากที่จะต้องทำให้อากาศทางภาคเหนือกลับมาดีให้ได้ เพื่อที่จะได้ทำให้ภาคของการท่องเที่ยวนั้นกลับมาดีและทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมากยิ่งขึ้น

สรุป

ทั้งนี้ก็ได้มีการจัดตั้งเปิดการสมัครใจของอาสาสมัครเกษตรกรในพื้นที่เพื่อที่จะได้เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว และลดการเผาไหม้ของป่า โดยมีการนำเอาความรู้ต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นกลับมาดีมากยิ่งขึ้น โดยที่เราไม่ต้องเผาอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะการเผาจริงๆ แล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อดินที่เราปลูกอยู่เหมือนกัน ซะนั้นในทางที่ดีเราก็ควรที่จะต้องลดการเผา ดูแลหน้าดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพียงเท่านี้ก็จะทำให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในทุกวันนี้สามารถที่จะลดลงไปได้มากยิ่งขึ้น