สมาคมการพิมพ์ของไทย

หลายคนยังคงไม่รู้จักนะครับ สมาคมการพิมพ์ของไทยนั้น ก็ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อง พ.ศ. 2489 ที่ผ่านมา โดยเมื่อก่อนนั้นไม่ได้ชื่อนี้นะครับโดยมีชื่อเดิมว่า สมาคมการพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งการก่อตั้งนั้นก็เกิดจากความร่วมมือของห้างหุ้นส่วนหรือในนามบริษัทต่างๆ ที่รวมตัวกันเพื่อที่จะจัดตั้งในรูปแบบองค์กรสมาคมร้านค้าต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพี่อที่จะเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการนั่นเอง โดยการจัดตั้งนั้นก็หวังให้เกิดการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมการพิมพ์ที่มีคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงและพัฒนาไปในทางทิศทางเดียวกันนั่นเอง

การจัดตั้งสมาคมการพิมพ์ของไทยนั้นถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเลยนะครับสำหรับธุรกิจโรงพิมพ์ต่างๆ โดยในทุกวันนี้นั้นก็อยากที่ทราบกันดี เพราะว่าโรงพิมพ์ในปัจจุบันก็เริ่มที่จะสูญพันธ์กันแล้วนั่นเอง โดยสมาคมการพิมพ์ของไทยนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สามารถพัฒนาและให้คำปรึกษาต่างๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ทำให้เกิดการแลกประสบการณ์ต่างๆ มีความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนางานในด้านงานพิมพ์ต่างๆ ไมว่าจะเป็นการนำเทคนิคต่างๆ ชั้นสูงเข้ามาปรับใช้กับชิ้นงาน หรือ การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นมาใช้ในงานโรงพิมพ์ในบ้านเรานั่นเอง นอกจากจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วนั้น ก็ยังสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ของบ้านเรานั้นมีการยกระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นงานพิมพ์ในบ้านเราก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่นๆ เลยนะครับแถมยังเป็นชิ้นงานที่น่าสนใจ ดังนั้นการมีสมาคมการพิมพ์ของไทยเราเนี่ยแหละ ก็จะคอยส่งเสิรมและสนับสนุนต่างๆ ทำให้เกิดผลสำเร็จกลับมานั่นเอง โดยในทุกๆ ปีนั้นก็จะมีการจัดนิทรรศการต่างๆ มากมายหลากหลายโครงการกันมากเลยนะครับ โดยจะเป็นโครงการที่เน้นพัฒนาและส่งเสริมงานทางด้านการพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นการจัดนิทรรศการก็ยังถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ดีแล้วนั้น ก็ยังสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจในชิ้นงานได้ศึกษาต่างๆ ทำให้ได้เพิ่มความรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ไปกันนั่นเอง

อย่างไรก็ตามนั้นการจัดตั้งสมาคมการพิมพ์ถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับนอกจากจะช่วยเหลือให้ส่งเสริมแล้วนั้นก็ยังสามารถที่จะพัฒนางานพิมพ์ของไทยเรานั้นดังสู่สากลอีกด้วยนั่นเอง เอาเป็นว่าถ้าหากใครสนใจที่อยากจะชมนิทรรศการงานพิมพ์นั้นก็สามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์ thaiprint.org กันได้เลยนะครับเพราะที่เว็บนี้นั้นก็ได้รวบรวมงานนิทรรศการต่างๆ เอาไว้กันอย่างเยอะมากกันเลยทีเดียวนั่นเอง